Opgaver om politiske ideologier og partier

A: Ideologi og partier

  1. Lav et skema hvor I sammenligner centrale elementer i de fire ideologier (udformes som OH)
  2. Hvad betyder begrebet populisme? Giv eksempler på populisme fra det politiske liv i Danmark
  3. Hvilke ideologiske elementer er der i de danske partiers partiprogrammer? Vælg to partier og find deres programmerne via internettet fx adr. www.tag-gym.dk/samf. Lav et skema som det i opgave 1 og indplacer de to partier. (udformes som OH)
  4. Vælg et politisk område og lav en sammenligning mellem to partiers holdninger til dette område. Vurder om holdningerne kan begrundes ideologisk.

Produktkrav: alle grupper laver OH-egnede besvarelser

Tid: 4-5 timer

Ressourcer: Brug ’Håndbog i dansk politik’ og kopierne samt Politik - Politikere og samfundsfags side på sektornettet.

 

 

Tilbage til TAG's hjemmeside